CEL: SKUTECZNE WDROŻENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

 

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROCESEM WDROŻENIA POPRZEZ:

– współpracę z istniejącą kadrą zarządzającą (wdrożenie wewnątrz organizacji),

– współudział w procesie zarządzania wdrożeniem (wdrożenie w wydzielonej strukturze lub opcja zewnętrzna np. w spółce celowej),

– przejęcie roli zarządzających (wdrożenie w wydzielonej strukturze lub opcja zewnętrzna np. w spółce celowej),

 

⇒ PRZYGOTOWANIE, PRZESZKOLENIE ORAZ WDROŻENIE DO NOWYCH ZADAŃ ISTNIEJĄCEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ.