INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://bluelime.pl/ jest BlueLime Consulting Zbigniew Tymoszyk, ul. Gen. Józefa Wybickiego 39/5, 81-842 Sopot, NIP 584-160-17-17, REGON: 360011996, adres poczty elektronicznej: zbigniew.tymoszyk@bluelime.pl, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, a w szczególności w celu:
  • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy,
  • wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez okres niezbędny dla wykazania sposobu realizacji umowy w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym lub administracyjnym.
 4. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie będzie możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.
 5. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji zawartej umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zawartej umowy.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, jak firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa http://bluelime.pl/ używa plików „cookies”.
 2. Są to informacje zapisywane na komputerze użytkownika, które służą dostarczaniu danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron serwisu.
 3. Brak zmiany ustawień przeglądarki po Państwa stronie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).