CEL: DYNAMICZNY I EFEKTYWNY ROZWÓJ

 

⇒ PRZYGOTOWUJEMY ORAZ WDRAŻAMY NOWE STRATEGIE/ NOWE MODELE BIZNESOWE,

 

⇒ DEFINIUJEMY NOWE RYNKI/ SEGMENTY KLIENTÓW/ NOWY ZAKRES OFERTY PRODUKTOWEJ:

– KLIENCI (zakres: nowa segmentacja klientów, potrzeby i możliwości nowych segmentów, badania rynkowe i konsumenckie, nowy model zarządzania wartością klienta),

– PRODUKTY/ USŁUGI (zakres: nowa oferta produktowa, jej konkurencyjność, model zarabiania/ łańcuch wartości dla klienta, model budowania relacji z klientami),

 

⇒ ROZWIJAMY NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI (WŁASNE/ ZEWNĘTRZNE):

– DOSTĘPNOŚĆ RYNKOWA (zakres: kompetencje, dostępność i efektywność sieci dystrybucji),

 

⇒ OPTYMALIZUJEMY PROWADZONE PROJEKTY INWESTYCYJNE:

– zakres: ocena projektów inwestycyjnych, modele realizacji inwestycji, procesy due diligence, koszt i struktura finansowania inwestycji,

 

⇒ WDRAŻAMY SYSTEMY ZARZĄDZANIA NOWYMI PARTNERSTWAMI/ DOSTAWCAMI/ PODWYKONAWCAMI,

 

⇒ OPTYMALIZUJEMY STRUKTURĘ INWESTYCJI ORAZ POZYSKUJEMY ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE NA ROZWÓJ.