CEL: KONTROLA I ŚWIADOMOŚĆ PROWADZONEGO BIZNESU

 

⇒ PROJEKTOWANIE ORAZ WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMACJI ZARZĄDCZEJ:

– zakres: narzędzia kontroli realizacji strategii np. BSC, zintegrowane systemy Business Intelligence do kontroli biznesu, analityka zarządcza obszarów: finanse/ sprzedaż/ alokacja i kontrola kosztów, efektywność procesów,

 

⇒ WDROŻENIE EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH:

– zakres: proste systemy oparte o delegacje zadań, zaawansowane systemy MBO, rozwiązania całościowe oparte o kompletną macierz BSC,

 

⇒ ZEWNĘTRZNY NADZÓR NAD REALIZACJĄ STRATEGII/ ZMIANĄ MODELU BIZNESOWEGO/ REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH,

 

⇒ ZEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI (opcja właścicielska).