CEL: SPRAWNIE I EFEKTYWNIE DZIAŁAJĄCY BIZNES

 

⇒ REALIZUJEMY AUDYTY, WYCENY, ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ORAZ PAKIETY REKOMENDACJI,

 

⇒ POPRAWIAMY RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESU W OBSZARACH:
– FINANSE:

– zakres: koszt i struktura finansowania działalności, zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie majątkiem, optymalizacja kosztów,

– SPRZEDAŻ:

– KLIENCI (zakres: segmentacja klientów, potrzeby i możliwości klientów, badania rynkowe i konsumenckie, model zarządzania wartością klienta),

– PRODUKTY/ USŁUGI (zakres: konkurencyjność i rentowność produktów i usług, model zarabiania/ łańcuch wartości dla klienta, model budowania relacji z klientami),

– DOSTĘPNOŚĆ RYNKOWA (zakres: umiejętności, dostępność i efektywność sieci dystrybucji),

– PROCESY:

– zakres: optymalizacja kluczowych procesów sprzedażowych oraz obsługowych,

 

⇒ PROWADZIMY PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE,

 

⇒ WDRAŻAMY PROJEKTY BUDUJĄCE DŁUGOTERMINOWY WZROST WARTOŚCI.