Główne obszary współpracy:

Strategia i rozwój

Nowe strategie i modele biznesowe; Nowe kierunki rozwoju/ obszary budowy wartości; Doradztwo i analizy strategiczne; Value Based Management; Pozyskiwanie finansowania.

Optymalizacja biznesu

Optymalizacja modelu biznesowego; Poprawa efektywności procesów; Corporate development; Corporate finance; Transformacje i projekty restrukturyzacyjne; Audyty i analizy efektywności.

Kontrola biznesu

Nadzór nad realizacją strategii/ transformacją modelu biznesowego; Balanced Scorecard; Efektywne systemy zarządzania przez cele (MBO); Procesy Due diligence; Modele wyceny.