BlueLime consulting

To co nie działa – naprawiamy. To co nowe – kreujemy.

Start Zapraszamy do kontaktu

Nasze atuty

Skuteczność

Stosujemy sprawdzone i efektywne narzędzia, co przekłada się na wymierne rezultaty. Bierzemy odpowiedzialność za wdrażane zmiany.

Kompleksowość

Łączymy różne perspektywy i dostarczamy kompetencji z wielu obszarów, od twardego biznesu do kapitału ludzkiego. Wdrażamy rozwiązania, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Przewidywalność

Jesteśmy otwarci na powiązanie wyceny realizowanych prac z efektami biznesowymi oraz planowanym wzrostem.

O nas

To co nie działa – naprawiamy.
To co nowe – kreujemy.

JESTEŚMY FIRMĄ DORADCZĄ. POMAGAMY W ROZWOJU BIZNESU NASZYCH KLIENTÓW.

Dostarczamy wiedzę i kompetencje, a przede wszystkim współuczestniczymy we wdrożeniu proponowanych rozwiązań.

Jesteśmy praktykami biznesu i procesów zarządzania. Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie w małych i średnich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

Główne obszary kompetencji to:

  • FINANSE       (poprawa zysku, wzrost wartości, efektywność inwestycji),
  • SPRZEDAŻ   (pozyskanie klientów, rentowność produktów, efektywność dystrybucji),
  • PROCESY     (sprawność i efektywność procesów sprzedażowych i obsługowych),
  • SYSTEMY BI (informacja i kontrola biznesu).

W codziennej pracy łączymy perspektywy: finansową, sprzedażową i procesową. Znamy wartość wzajemnych powiązań i ich wpływ na sukces wdrożenia całości. Z Finansami rozmawiamy o specyfice sprzedaży i pozyskiwaniu Klientów, a ze Sprzedażą o potrzebie rentowności i kontroli kosztów.

Prowadząc projekty rozwojowe – BUDUJEMY NOWE: obszary wzrostu, kanały sprzedaży, miejsca zarabiania. Z doświadczenia wiemy, że nie da się zbudować czegoś nowego, pracując po staremu.

Stosujemy to co działa i prowadzi do celu zakontraktowanego z Klientem. Nie sprzedajemy teoretycznych prezentacji lecz rozwiązujemy problemy.

DZIAŁAMY SKUTECZNIE I BIERZEMY ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ.